Υποβολή υποψηφιοτήτων για τις εκλογές εως 11/7/2019

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Περιφερειακή Εφορευτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης

 Συνάδελφοι

Με απόφαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής οι εκλογές για τα νέα Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα του συλλόγου μας θα πραγματοποιηθούν την 24/10/2019 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ από 09:00 έως 19:00.

Οι υποψηφιότητες για τα Περιφερειακά Όργανα του συλλόγου για το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης:

  1. Διοίκηση Περιφερειακού Τμήματος (Δ.Π.Τ.)
  2. Περιφερειακή Ελεγκτική Επιτροπή (Π.Ελ.Ε.)
  3. Εκπροσώπους για τη ΓΑΣ
  4. Εκπροσώπους της Μείζονος Περιφέρειας στο Κ.Δ.Σ.

Θα υποβάλλονται στην Περιφερειακή Εφορευτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης

μέχρι την 11/7/2019 και ώρα 14:00

 

Αιτήσεις που δεν θα έχουν παραλειφθεί έως του ανωτέρω καθορισμένου χρόνου δεν θα γίνουν δεκτές

Η υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης υποψηφιότητας για τα όργανα του Συλλόγου θα γίνεται είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή του Βιβλιαρίου Ασθενείας είτε με ΦΑΞ συμπληρώνοντας απαραίτητα και τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου κύριας σύνταξης (ΑΜΑ).

Αιτήσεις που δεν θα έχουν παραληφθεί έως την 11/7/2019 και ώρα 14:00 δεν θα γίνουν δεκτές

Αιτήσεις Υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι θα τις καταθέτουν στα γραφεία του συλλόγου καθημερινά από τις 10:00 μέχρι τις 14:00 στα μέλη της Π.ΕΦ.Ε. ή στο ΦΑΞ 2310221644,

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2310270702 ή στα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής

Για την Περιφερειακή Εφορευτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης του ΠΣΣ-ΤΟ ΟΤΕ

Ο Πρόεδρος                                                         Τα Μέλη

                

Παπαδόπουλος Θεόδωρος                         Αρχοντόγλου Άγγελος

                                                                   Δημοσχάκης Ιωάννης