Αναστολή λειτουργειών ΕΦΚΑ εως 23-3-2020

Σύμφωνα με την από 11/3/2020 απόφαση του ΕΦΚΑ, αναστέλλονται οι λειτουργίες ΟΛΩΝ των Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ έως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/3/2020.

Έτσι οι Συνάδελφοι Συνταξιούχοι, δεν πρέπει να επισκέπτονται τις Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ έως 20/3/2020 γιατί δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί κανένα αίτημα.

Μόνο ορισμένες υποθέσεις-αιτήματα- μπορούν να διεκπεραιωθούν και μόνο μέσω του διαδικτύου, στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, που είναι αναρτημένες στο site του ΕΦΚΑ ή με αποστολή των αιτημάτων-εγγράφων με συστημένη επιστολή ή στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ .

Για ότι νεότερο θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα και έγκυρα.