ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΚΕΦΕ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αναφορικά με το ζήτημα της αναστολής του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι των μελών που έχουν οφειλές στο σύλλογο ( πέραν των εισφορών τους ):

 • ΜΑΚΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΜΑ 3274104
 • ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΙΟΥ, ΑΜΑ 0698537

Βάσει του Καταστατικού του Συλλόγου, άρθρο 5 παράγραφος 8 (Δικαιώματα Μελών) και άρθρο 6 παράγραφος 1 (Υποχρεώσεις Μελών) δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τον Σύλλογο, σύμφωνα με την υπ αρ. ΕιρΑθ3283/2018 (Διαδικασίας Μικροδιαφορών), και την υπ αρ. ΕιρΑθ2374/2017 (Τακτικής Διαδικασίας ) Τελεσίδικης Απόφασης αντίστοιχα.

Μετά από γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Συλλόγου, καθώς και των δικαστικών αντιπροσώπων που διορίστηκαν για την ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων, η Κ.ΕΦ.Ε πήρε απόφαση κατά πλειοψηφία (4-3) να αποδεχθεί τις ως άνω 2 υποψηφιότητες. Κατά την ψηφοφορία απουσίαζε το μέλος της Κ.ΕΦ.Ε Γιαννούλης Βασίλειος και συμμετείχε ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος.

Όσον αφορά στις αιτήσεις υποψηφιότητας των:

 • ΟΡΦΑΝΟΣ ΤΖΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΑΜΑ 848555
 • ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΑΜΑ 1915810
 • ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΑΜΑ 1487878
 • ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ, ΑΜΑ 1323977

οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και σε άλλο σύλλογο συνταξιούχων κύριας ασφάλισης. Κατόπιν γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου και των Δικαστικών Αντιπροσώπων, τα ως άνω 4 μέλη ανακηρύσσονται ως υποψήφιοι με κατά πλειοψηφία απόφαση (4-3). Κατά την ψηφοφορία απουσίαζε το μέλος της Κ.ΕΦ.Ε Γιαννούλης Βασίλειος και συμμετείχε ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος.

Σχετικά με τις υποψηφιότητες των :

 • ΜΑΡΓΕΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΜΑ 2062965

ο οποίος είχε υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας με δύο παρατάξεις (Πολίτες Συνταξιούχοι Ομίλου ΟΤΕ & Ενωτικό Ανανεωτικό Ψηφοδέλτιο), κατόπιν αιτήσεως του ακυρώνει την υποψηφιότητα του με την παράταξη «Πολίτες Συνταξιούχοι Ομίλου ΟΤΕ».

 • ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΑΜΑ 958951

ο οποίος είχε υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας με δύο παρατάξεις (Ανυπότακτοι Συνταξιούχοι ΟΤΕ & Πανελλήνια Κίνηση Συνταξιούχων Ομίλου ΟΤΕ), κατόπιν αιτήσεως του ακυρώνει την υποψηφιότητα του με την παράταξη «Ανυπότακτοι Συνταξιούχοι ΟΤΕ».

 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ- ΙΩΑΝΝΗ, ΑΜΑ 7659243

Κατόπιν αιτήσεως του, ανακαλεί την υποψηφιότητα του με την παράταξη «Ενωτικό Ανανεωτικό Ψηφοδέλτιο Συνταξιούχων ΟΤΕ»

 • ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΑΜΑ 0447403

ο οποίος είχε υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας με δύο παρατάξεις (Πολίτες Συνταξιούχοι Ομίλου ΟΤΕ & Πανελλήνια Κίνηση Συνταξιούχων Ομίλου ΟΤΕ), κατόπιν αιτήσεως του ακυρώνει την υποψηφιότητα του με την παράταξη «Πολίτες Συνταξιούχοι Ομίλου ΟΤΕ».

 • ΔΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΑΜΑ 4012724

ο οποίος είχε υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας με το Συνδυασμό «Ενιαίος Συνδυασμός Συνταξιούχων Κυκλάδων» και με ημερομηνία αιτήσεως εγγραφής στο Σύλλογο 02/07/2019, δεν δικαιούται υποψηφιότητας. Βάσει του Καταστατικού η ημερομηνία αιτήσεως εγγραφής στο Σύλλογο για δικαίωμα υποψηφιότητας σε εκλογική διαδικασία, πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση των 6 μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων.

 • ΜΑΓΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΑΜΑ 2237336

Και

 • ΜΑΛΑΒΑΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΑΜΑ 1609008

οι οποίοι κατέθεσαν υποψηφιότητα με το Συνδυασμό «Ενωτικό Ανανεωτικό Ψηφοδέλτιο Συνταξιούχων ΟΤΕ», δεν εμφανίζονται ως μέλη στην κατάσταση μελών του Συλλόγου

 • ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ, ΑΜΑ 4786800

Που είναι υποψήφιος με το Συνδυασμό «Η Θεσσαλονίκη» δεν εμφανίζεται ως μέλος στην κατάσταση μελών του Συλλόγου.

Τέλος, αναφορικά με την αίτηση υποψηφιότητας του

 • ΔΑΡΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΜΑ 2533224,

εξαιρείται της εκλογικής διαδικασίας καθώς και αυτός δεν εμφανίζεται ως μέλος στην κατάσταση μελών του Συλλόγου.

Οι ως άνω πίνακες με τα ονόματα των υποψηφίων που ανακηρύχθηκαν συμμετέχοντας σε παρατάξεις ή μεμονωμένα ψηφοδέλτια, θα αναρτηθούν στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Συλλόγου, θα σταλούν σε όλες τις Περιφερειακές Εφορευτικές Επιτροπές προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου και τέλος θα δημοσιευθούν στην εφημερίδα του Συλλόγου.

ΤΑ ΜΕΛΗ :                                                         ΟΙ ΔΙΚ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ :

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                                 ΑΝΝΑ ΖΟΥΡΝΑΤΖΗ (ΑΜΔΣΑ 26072)

ΚΕΣΙΜΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                                                         ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ (ΑΜΔΣΑ26415)

ΜΠΙΡΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΠΑΠΑΦΡΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ