Εκλεγμενοι του Περιφερειακού Τμήματος στη ΓΑΣ

1        ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2        ΒΟΥΚΑΝΤΣΗΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ

3        ΑΛΕΞΙΟΥ  ΓΑΒΡΙΗΛ

4        ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ

5        ΦΛΩΡΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

6        ΣΑΛΑΜΕΤΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

7        ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

8        ΤΖΟΥΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

9        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10     ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

11     ΧΡΥΣΙΚΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

12     ΚΕΦΑΛΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

13     ΚΑΡΑΔΕΔΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

14     ΚΑΛΑΠΟΤΛΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ