ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ (Συζύγων και Τέκνων)

Η Ασφαλιστική ικανότητα, Άμεσων και Έμμεσων μελών (Συζύγων και Τέκνων ) έχει μεταφερθεί από το τ.ΤΑΥΤΕΚΩ στα κατά τόπους καταστήματα του e-ΕΦΚΑ ( πρώην ΙΚΑ ) του τόπου διαμονής και έχει δοθει παράταση μέχρι 28/2/22
Ωστόσο πρέπει να είναι επικαιροποιημένα τα ταυτοτικά στοιχεία της/του συζύγου ΑΦΜ, ταυτότητα ημερομηνία γέννησης κτλ, γι αυτό παρά την παράταση καλούμε τους συναδέλφους να κάνουν  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ επικαιροποίηση από την ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ  της  Χορήγησης Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσου μέλους .

Αν υπάρξει πρόβλημα στην  ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης,  τότε με υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος /προγραμματισμός  ραντεβού κλείνετε ραντεβού στα τμήματα Μητρώων του τοπικού ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ) για την ΔΙΟΡΘΩΣΗ τυχόν λαθών, αλλά και ΑΠΟΓΡΑΦΗ των ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ.

Θυμίζουμε ότι

  • Οι σύζυγοι που είναι άνω των 67 τους χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα αορίστου χρόνου και δεν χρειάζεται η κατ έτος κατάθεση δικαιολογητικών. Ωστόσο πρέπει να είναι επικαιροποιημένα τα ταυτοτικά στοιχεία της/του συζύγου ΑΦΜ, ταυτότητα ημερομηνία γέννησης κτλ .
  • Για τα παιδιά άνω των 18 πρέπει να επικαιροποιούνται τα ταυτοτικά στοιχεία στον ΕΦΚΑ και χορηγείται αυτόματα ασφαλιστική ικανότητα μέχρι τη συμπλήρωση των 24 εφόσον διαθέτει ασφαλιστική ικανότητα ο άμεσα ασφαλισμένος
  • Επίσης δεν είναι απαραίτητο μέχρι την ηλικία των 24 να προσκομίζεται βεβαίωση από τη σχολή . Τα παιδιά καλύπτονται και μόνο ως άνεργα και άγαμα.
  • Τα παιδιά άνω των 24 μπορούν να καλύπτονται εφόσον σπουδάζουν ή δύο χρόνια μετά τη λήξη των σπουδών τους  ως άνεργα όχι όμως πέραν από τη συμπλήρωση των 26  με ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Συμπερασματικά όλα  τα τέκνα έως 24 ετών έχουν αυτόματα ασφαλιστική ικανότητα  έως 28/2/22  όπως και οι σύζυγοι

Για  την  διόρθωση των στοιχείων και  ανανέωση ασφαλιστικής  ικανότητας, καλό είναι για αποφυγή ταλαιπωρίας πριν την επίσκεψη στο τοπικό υποκ. ΕΦΚΑ να υπάρχουν  τα παρακάτω δικαιολογητικά :

α) εκκαθαριστικό  εφορίας έμμεσου ασφαλισμένου

γ) φωτοτυπία ταυτότητας έμμεσου ασφαλισμένου

γ) βεβαίωση χορήγησης ΑΜΚΑ έμμεσου ασφαλισμένου

δ) Βεβαίωση Σπουδών του παιδιού από τη Σχολή (πρόσφατη).