Πρόεδρος Χαρισόπουλος Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος Μαγνήσαλης  Σπυρίδων 
Γενικός  Γραμματέας Αλεξίου Γαβριήλ              
Αναπληρωτής  Γενικός Γραμματέας Φλώρος Αλέξανδρος
Ταμίας  Αρτοποιός Ιωάννης
Ειδικός Γραμματέας Άγγελος Βουκάντσης
Εφορος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Παπαδόπουλος Γεώργιος  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ