Πρόεδρος Χαρισόπουλος Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος Μαγνήσαλης  Σπυρίδων 
Γενικός  Γραμματέας Αλεξίου Γαβριήλ              
Αναπληρωτής  Γενικός Γραμματέας Φλώρος Αλέξανδρος
Ταμίας  Παπαδόπουλος Γεώργιος
Ειδικός Γραμματέας Άγγελος Βουκάντσης
Εφορος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Σαλαμέτης Δημήτριος 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ