Ελεγκτική Επιτροπή Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλονίκης

Πρόεδρος Καραδέδος Βασίλειος    
Μέλος            Γλιτίδης Ιγνάτιος   
Μέλος Σαραγλιάδης Γεώργιος  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ