ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΟΠΥΥ για ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ, προβλέπονται και αποζημιώνονται οι λουτροθεραπείες των Ασφαλισμένων ως εξής:

  1. Αποζημιώνονται μέχρι 15 λουτροθεραπείες, με το ποσό των 150 €.
  2. Πρέπει να πραγματοποιηθούν από 1 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου.
  3. Η προβλεπόμενη διαδικασία έγκρισης και κάλυψης της σχετικής αποζημίωσης, καταγράφεται αναλυτικά στην εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ που σας κοινοποιούμε, καθώς και τα υποδείγματα των ιατρικών γνωματεύσεων.

Με την ολοκλήρωση της λουτροθεραπείας, όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, πρέπει να υποβληθούν στο Τοπικό  (Περιφερειακό) κατάστημα του ΕΟΠΥΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΟΠΥΥ