Ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων για γυαλιά οράσεως

Από  15/12/2020 παρέχεται  η  δυνατότητα της ηλεκτρονικής υποβολής ατομικών αιτημάτων ασφαλισμένων για  Παροχές του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) καταθέτοντας ηλεκτρονικά τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παρακολουθώντας βήμα-βήμα την πορεία έγκρισης της αίτησης, μέχρι την κατάθεση πληρωμής στην Τράπεζα, που έχει δηλώσει ο δικαιούχος, χωρις να μεταβαίνει στις Υπηρεσίες  του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Διαδικασία:

 • https://eopyy.gov.gr/
 • Φακέλος Ασφάλισης Υγείας
 • Συνδεση με κωδικούς TAXIS net
 • Υποβολή ατομικού αιτήματος
 • Ατομικά αιτήματα παροχων
 • Υποβολή Ατομικού
 • Θέμα αιτήματος
 • Επιλογή θέματος π.χ. ΟΠΤΙΚΑ
 • Στο πεδίο «ΑΦΟΡΑ» αν πρόκειται για  άμεσο μέλος,συμπληρώνεται  τον ίδιο  ( ή για ανήλικο μέλος χωρίς ΑΦΜ)
 •  (Για ανήλικα προστατευόμενα μέλη πληκτρολογείται το ΑΜΚΑ τους πάνω αριστερά στο πλαίσιο αναζήτησης)
 • Στο πεδίο «ΠΟΣΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ» αναγράφεται το ακριβές ποσό του παραστατικού (απόδειξη) που  δόθηκε από το κατάστημα
 • Στο πεδίο «ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ» επιλέγεται ο αριθμός που συμπίπτει με αυτόν που βρίσκεται κάτω ακριβώς από το barcode στη γνωμάτευση παροχών ΕΚΠΥ που  χορήγησε ο οφθαλμίατρος
 • Συμπληρώνονται και τα υπόλοιπα στοιχεία
 • Επισυνάπτονται τα σκαναρισμένα  απαιτούμενα δικαιολογητικά που  ζητούνται (απόδειξη αγοράς, βεβαίωση οπτικού, πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου τραπέζης ή άλλου εγγράφου που πιστοποιεί τον αριθμό ΙΒΑΝ που καταχωρήθηκε και
 • «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ»