ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙ ΑΥΞΗΣΕΩΝ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πληρώθηκαν οι Επικουρικές Συντάξεις Ιανουάριου 2024 και μία νέα δυσάρεστη και αρνητική εξέλιξη περίμενε τους Συνταξιούχους και συγκεκριμένα:

α) Με απόφαση της Κυβέρνησης για δεύτερη συνεχόμενη φορά ΔΕΝ χορηγείται η αύξηση του 3% στις Επικουρικές Συντάξεις !

Έτσι σε πολύ λίγα χρόνια, οι Επικουρικές μας Συντάξεις, θα έχουν εξαϋλωθεί πλήρως και οδηγούνται μαθηματικά προς κατάργηση !

β) Απεναντίας αντί αύξησης, έγινε μικρή ΜΕΙΩΣΗ του καταβαλλόμενου ποσού, λόγω άθροισής της Επικουρικής με τις Κύριες Συντάξεις (οι οποίες - χωρίς προσωπική διαφορά) παίρνουν την αύξηση του 3% πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα την ΑΥΞΗΣΗ των κρατήσεων και κυρίως του φόρου, με αποτέλεσμα η καταβαλλόμενη Επικουρική αντί αύξησης να έχει υποστεί μείωση !

Συνάδελφοι.

Ο Σύλλογός μας, η ΑΓΣΣΕ και όλοι οι Σύλλογοι Συνταξιούχων, απαιτούν και διεκδικούν την τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, αλλά και πραγματικές αυξήσεις και στις Επικουρικές Συντάξεις, δεδομένου εκτός του ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Κοινωνικής Ασφάλισης, οι κρατήσεις - εισφορές για την Επικουρική Ασφάλιση αυξάνονταν ανάλογα των εκάστοτε τακτικών αποδοχών μας, άρα έχουν πληρωθεί στο ακέραιο οι υποχρεώσεις μας, τις οποίες προκλητικά αγνοούν !

ΑΡΚΕΤΑ ΠΙΑ !

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ