ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΧΗΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ

           ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΧΗΡΕΙΑΣ

                 

          Σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου δικαιούνται:

 • Ο επιζών σύζυγος/έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης.
 • Τα τέκνα του θανόντος ασφαλισμένου.
 • Ο διαζευγμένος σύζυγος
 • Η σύνταξη χηρείας καταβάλλεται ολόκληρη (δηλαδή το 70%) όταν ο επιζών σύζυγος δεν εργάζεται ή δεν παίρνει δική του σύνταξη, χωρίς να υπάρχουν ηλικιακά όρια. ( Ν.4611/19 άρθρο 19)
 • Εάν ο επιζών σύζυγος εργάζεται ή λαμβάνει δική του σύνταξη, τότε η σύνταξη χηρείας καταβάλλεται ολόκληρη για τα 3 πρώτα χρόνια, αλλά μετά μειώνεται στο μισό (γίνεται 35% της αρχικής), ενώ ταυτόχρονα υπάρχει κατώτατο όριο 384 € εφόσον ο αρχικός δικαιούχος είχε 20 χρόνια ασφάλισης.
 • Δεν γίνεται επανυπολογισμός της σύνταξης κατά τη στιγμή του θανάτου. Οπότε δεν έχει σημασία η ημερομηνία θανάτου και το ποσοστό της σύνταξης χηρείας (70%) υπολογίζεται επί της αρχικής σύνταξης του δικαιούχου ή επί της νέας σύνταξης σε περίπτωση αύξησης αυτής με το νέο ασφαλιστικό (πάνω από 43 συντάξιμα έτη).
 • Δεν χρειάζεται πλέον η υποβολή σχετικής δήλωσης μεταβολής στοιχείων στη ΔΟΥ διότι με την άντληση των στοιχείων των ληξιαρχικών πράξεων θανάτου από το Μητρώο Πολιτών, καταχωρείται αυτόματα η απώλεια ζωής στα προσωπικά στοιχεία του φορολογούμενου στο Φορολογικό Μητρώο.
 • Επιπλέον, με βάση την ημερομηνία απώλειας ζωής, διακόπτονται αυτόματα και οι σχέσεις του θανόντος με άλλα πρόσωπα, που εμφανίζονται στο Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ και ειδικότερα η τυχόν οικογενειακή σχέση γάμου ή συμφώνου συμβίωσης, καθώς και οι σχέσεις εκπροσώπησης άλλου φορολογουμένου, για διευκόλυνση  να γίνεται λήψη  πρόσφατου Ενημερωτικού μηνιαίου φύλου σύνταξης Κύριας και Επικουρικής από τις αντίστοιχες ιστοσελίδες του ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ πριν την αίτηση καταβολής εξόδων κηδείας.
 • Επίσης, πλέον, η σύνταξη εξακολουθεί να καταβάλλεται στα τέκνα και μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους μόνο στην περίπτωση που κατά τον χρόνο του θανάτου του συνταξιούχου ή του ασφαλισμένου είναι άγαμα και ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, εφόσον η ανικανότητά τους επήλθε πριν από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.
 • Εάν ο θανών καταλείπει ένα τέκνο, αυτό λαμβάνει το 25% του ποσού της σύνταξής του. Εάν το τέκνο είναι αμφιπλεύρως ορφανό και δεν δικαιούται σύνταξη από τους δύο γονείς, τότε λαμβάνει ποσοστό 50%. Εάν ο θανών καταλείπει περισσότερα του ενός τέκνα, τότε:
 • Εάν υπάρχει επιζών σύζυγος ή/και διαζευγμένος, στα τέκνα θα επιμεριστεί ισόποσα το ποσοστό σύνταξης που απομένει μετά την αφαίρεση του 70% που δικαιούται ο επιζών/ή και ο διαζευγμένος – δηλαδή στα τέκνα επιμερίζεται το 30%.
 • Ως κατώτατο ποσό σύνταξης λόγω θανάτου ορίζεται το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης, δηλαδή το ποσό των 384 ευρώ. Εάν ο θανών είχε λιγότερα από 20 χρόνια ασφάλισης, το ποσό των 384 ευρώ μειώνεται κατά 1,25% για κάθε έτος που υπολείπεται των 20 και μέχρι τα 15 έτη ασφάλισης. Εάν ο χρόνος ασφάλισης του θανόντος είναι μικρότερος των 15 ετών, χορηγείται ως κατώτατο ποσό τα 360 ευρώ.
 • Για τη χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου, στον διαζευγμένο σύζυγο θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά πέντε προϋποθέσεις, α) να μην έχει τελεστεί άλλος γάμος, β) να είχαν συμπληρωθεί 10 χρόνια έγγαμου βίου, γ) το διαζύγιο να μην οφείλεται σε ισχυρό κλονισμό της έγγαμης συμβίωσης, δ) Ο πρώην σύζυγος, κατά τη στιγμή του θανάτου του, να κατέβαλλε σε αυτόν ή να υποχρεούνταν να του καταβάλει διατροφή βάσει δικαστικής απόφασης και ε) το μέσο μηνιαίο ατομικό φορολογητέο εισόδημα διαζευγμένου επιζώντος συζύγου να μην υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων, δηλαδή τα 720 ευρώ.   

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ

       ΠΡΟΣ: e ΕΦΚΑ - ΤΑΥΤΕΚΩ (π. ΤΑΠ ΟΤΕ)

        Διεύθυνση Παροχών και Υγείας 6ος όροφος

       Πατησίων 54  , ΤΚ 10682 Αθήνα

        e- mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

        Τηλ.: +30 210 8808786

       

 

  

    Α. Καταβολή Εξόδων Κηδείας για τα Άμεσα ασφαλισμένα μέλη

     Το γραφείο τελετών υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση αποζημίωσης για έξοδα κηδείας

     Η Πληρωμή εξόδων κηδείας στον δικαιούχο  εδώ ή στο

     https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/plerome-exodon-kedeias

     Θα χρειαστείτε:

 • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet 
 • τον ΑΜΚΑ τού θανόντος
 • τον ΑΦΜ σας
 • Τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) στον οποίο είστε δικαιούχος ή συνδικαιούχος
 • Σε περίπτωση μη ταυτοποίησης, αίτηση εδώ και αποστολή της  με το  ανωτέρω   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.για να γίνει η ταυτοποίηση και η πληρωμή των εξόδων κηδείας.

Με βάση τα στοιχεία της αίτησης αντλείται από το Μητρώο Πολιτών η ληξιαρχική πράξη θανάτου και διασταυρώνονται τα στοιχεία του ηλεκτρονικού τιμολογίου/απόδειξης παροχής υπηρεσιών που έχουν καταχωρηθεί.

Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ του ποσού που έχει καταχωρηθεί από το γραφείο και του ποσού της αίτησης ο δικαιούχος αποστέλλει τα πρωτότυπα παραστατικά στο ΕΦΚΑ στην ανωτέρω διεύθυνση.

 Σε περίπτωση αμφισβήτησης της πράξης που εκδίδεται ηλεκτρονικά, υποβάλλεται ένσταση εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, που αρχίζει από τη συντέλεση της πλήρους, πραγματικής ή τεκμαιρόμενης, γνώσης της απόφασης ενώπιον του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4387/2016 όπως ισχύει.

Θυμίζουμε ότι το ποσό που χορηγείται για τα άμεσα μέλη είναι μέχρι 1742,40€ και πρέπει να αναγράφεται στο πρωτότυπο τιμολόγιο και στις αποδείξεις δαπανών για λογαριασμό του ατόμου που αναγράφεται στο τιμολόγιο. Αν το ποσό αυτό είναι μικρότερο,  με την ηλεκτρονική διαδικασία χορηγείται μόνο το ποσό που αναγράφεται στο τιμολόγιο και στις αποδείξεις . ‘Ένα σημείο που επίσης πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα, μιας και δεν υπάρχει η ένδειξη στην ηλεκτρονική διαδικασία που να δείχνει το  πρ.ΤΑΠ-ΟΤΕ,  πρέπει να σημειωθεί η ένδειξη : «Καμία από τα παραπάνω»

   Σε περίπτωση που ο αιτών δικαιούται τα έξοδα κηδείας από δύο τέως Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, καταβάλλεται το υψηλότερο από τα ποσά που δικαιούται, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από την κείμενη νομοθεσία οπότε το ποσό επιμερίζεται μεταξύ των τ. φορέων κατά τις κείμενες διατάξεις και αποτυπώνεται αναλυτικά στην απόφαση.

Επίσης παρέχεται  η δυνατότητα  της υποβολής και διεκπεραίωσης της αίτησης αποζημίωσης εξόδων κηδείας σε περίπτωση θανάτου άμεσα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και ειδικότερα σε αυτούς που κατοικούν σε περιοχές μακριά από τα υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ.

Επισημαίνεται ότι κατά τις περιπτώσεις που λόγω ειδικών περιστάσεων ή λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων και πολιτιστικών χαρακτηριστικών δεν γίνεται χρήση γραφείου τελετών, η αίτηση δεν θα γίνεται ηλεκτρονικά από τον υπάλληλο του ΚΕΠ αλλά μπορεί να παραλαμβάνεται χειρόγραφη αίτηση μέσω των ΚΕΠ που στη συνέχεια θα διαβιβάζεται στο αρμόδιο υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας του δικαιούχου.

Στις περιπτώσεις χειρόγραφης υποβολής αίτησης επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την κείμενη νομοθεσία (πρωτότυπο τιμολόγιο, αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, ληξιαρχική πράξη θανάτου, φωτοτυπία ταυτότητας κ.ά). 

   Β.  Καταβολή Εξόδων Κηδείας για τα Έμμεσα ασφαλισμένα μέλη

Για τα έμμεσα μέλη η χορήγηση των εξόδων Κηδείας γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως γινόταν και παλιότερα. Θυμίζουμε ότι το ποσό που χορηγείται για τα έμμεσα μέλη είναι 871,20€.

Η Αίτηση Καταβολής εξόδων κηδείας και Διαγραφής λόγω θανάτου, μαζί με τα δικαιολογητικά αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στη ανωτέρω διεύθυνση

         Δικαιολογητικά:

 •  Αίτηση  Καταβολής Εξόδων Κηδείας  και  Διαγραφής Έμμεσου μέλους  Εδώ
 • Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599) του δικαιούχου ότι δεν δικαιούται (ή δικαιούται) παροχή εξόδων και από άλλο Ταμείο, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή ή το gov.gr Εδώ
 • Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου (ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο)
 • Πρωτότυπο Τιμολόγιο του γραφείου τελετών & αποδείξεις δαπανών για λογαριασμό του ατόμου που αναγράφεται στο τιμολόγιο (ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΟ)
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας του Δικαιούχου που αναγράφεται στο τιμολόγιο
 • Πρόσφατο Ενημερωτικό Σημείωμα Σύνταξης του άμεσου μέλους που ασφάλιζε το έμμεσο
 • Εκκαθαριστικό Εφορίας του θανόντος έμμεσου μέλους
 • Αντίγραφο1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης του Δικαιούχου.  (Προσοχή: 1° Ονοματεπώνυμο θα πρέπει να αναγράφεται του δικαιούχου, αυτό ισχύει για όλες τις τράπεζες εκτός της Εθνικής Τράπεζας)

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΧΗΡΕΙΑΣ

 

ΠΡΟΣ: ΕΦΚΑ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

Τμήμα Απονομής Συντάξεων (π.ΤΑΠ-ΟΤΕ)

ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 16   ΟΜΟΝΟΙΑ

Τ.Κ. 10431 ΑΘΗΝΑ

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

      Α. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Διαγραφή λόγω θανάτου

Η Αίτηση Διαγραφής, εδώ και η ληξιαρχική πράξη θανάτου υποβάλονται στο τοπικό υποκαταστημα ΕΦΚΑ της περιοχής σας

     Β. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Μεταβίβαση κύριας συνάξης (υποβάλεται ηλεκτρονικά)  στον e-ΕΦΚΑ εδώ ή στο

      https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/metabibase-kurias-suntaxes-logo-thanatou-asphalismenou

     Μετά την επιτυχή της υποβολή ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ της μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά  αποστέλλονται με συστημένη επιστολή  στην παραπάνω διεύθυνση.

          Δικαιολογητικά:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών (από δήμο ή Κ.Ε.Π), καλό είναι  να εκδοθεί πριν την υποβολή της αίτησης, ώστε να την δει το σύστημα .

Ληξιαρχική πράξη θανάτου

Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας

Αντίγραφο μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος σύνταξης θανόντος

Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας δικαιοδόχου

Αντίγραφο φύλλου σύνταξης του δικαιοδόχου αν είναι συνταξιούχος ο ίδιος.

Αντίγραφο 1ης σελίδας Τραπεζικού λογαριασμού που θα κατατίθεται η σύνταξη (ΙΒΑΝ) με πρώτο όνομα του δικαιοδόχου.

ΠΡΟΣ: ETEAEΠ

Δ’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

A’ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΑΠ ΟΤΕ

Ακαδημίας 58   ΤΚ 10679 Αθήνα

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

       Α. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ: Η Αίτηση Διαγραφής λόγω θανάτου εδώ  και η ληξιαρχική πράξη θανάτου αποστέλλονται με το ανωτέρω Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

       Β ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Μεταβίβαση συντάξης  (υποβάλεται ηλεκτρονικά) 

Η μεταβίβαση Επικουρικής Σύνταξης λόγω θανάτου (χηρείας) γίνεται πλέον  με ηλεκτρονικό αίτημα και καταργείται η υποχρέωση επίσκεψης στις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και η χειρόγραφη υποβολή αίτησης.

Εφόσον απαιτηθεί, η αρμόδια υπηρεσιακή δομή θα επικοινωνεί κατά περίπτωση με τον αιτούντα, για τις τυχόν ελλείψεις που διαπιστώνονται. Από την στιγμή που η κύρια σύνταξη έχει εκδοθεί (μεταβιβασθεί) - η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της επικουρικής - ο χρόνος αναμονής για την απονομή της επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου περιορίζεται στους 2-3 μήνες.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Αίτηση μεταβίβασης επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου» ο χρήστης εισέρχεται  μέσω του διαδικτυακού τόπου του  e -ΕΦΚΑ και ακολουθεί την διαδρομή Ηλεκτρονικές υπηρεσίες > Συνταξιούχοι > ηλεκτρονική υποβολή Αίτησης συνταξιοδότησης ή πατήστε εδώ   

      Συμπληρώνεται η αίτηση και μετά την επιτυχή υποβολή της, το αντιγραφο της αποστέλλεται  με  μαζί με τα παρακάτω  δικαιολογητικά  στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 Δικαιολογητικά:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών (από δήμο ή Κ.Ε.Π), καλό είναι  να εκδοθεί πριν την  υποβολή της αίτησης, ώστε να τo "δει" το σύστημα.

Ληξιαρχική πράξη θανάτου

Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας

Αντίγραφο μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος σύνταξης θανόντος

Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

Αντίγραφο φύλλου σύνταξης του δικαιοδόχου αν είναι συνταξιούχος ο ίδιος. Αν ΟΧΙ :Υπεύθυνη δήλωση ν1599/1986 (Δεν λαμβάνω σύνταξη από άλλο ασφαλιστικό ταμείο ή κτλ)

Αντίγραφο 1ης σελίδας Τραπεζικού λογαριασμού που θα κατατίθεται η σύνταξη (ΙΒΑΝ) με πρώτο όνομα του  δικαιοδόχου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  TA ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ,  ΣΑΣ ΣΥΣΤΗΝΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ 

  

  ΜΕΤΑ ΤΗΝ 3ΕΤΙΑ

  Για κύρια σύνταξη χηρείας:

Όσες περιπτώσεις Συντάξεων Χηρείας συμπλήρωσαν την 3έτια μετά την 1Η  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του 2021, η υποβολή των Υπεύθυνων Δηλώσεων για την Κύρια Σύνταξη γίνεται ΜΟΝΟ στο Τοπικό Κατάστημα του eΕΦΚΑ (π.ΙΚΑ) στο τμήμα πληρωμών ηλεκτρονικό ραντεβού  Εδώ, μαζί με

 

1. Υπεύθυνη Δήλωση της χήρας /ου Εδώ, να συνεχισθεί η απρόσκοπτη καταβολή της σύνταξης και μετά τη συμπλήρωση της τριετίας, λόγω μη μεταβολής των στοιχείων, εξακολουθεί να είναι χήρα /ος, δεν έχει αλλάξει η οικογενειακή κατάσταση, δεν έχει τελέσει άλλο γάμο μέχρι σήμερα, δεν εργάζεται, δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ή οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης και να δηλώσει αν παίρνει δική της / του σύνταξη. Αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώσει εάν στο μέλλον προκύψει μεταβολή σε κάποιο από τα παραπάνω δηλούμενα.

2. Εκκαθαριστικό εφορίας

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (από Δήμο, ΚΕΠ ή gov.gr).

 

Για τις Επικουρικές Συντάξεις Χηρείας που συμπληρώνουν την 3ετία, τα σχετικά δικαιολογητικά όπως:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του ατόμου που λαμβάνει την επι­κουρική σύνταξη  Εδώ , θεωρημένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία  όπου αναφέρεται ότι

 • δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή κατάσταση
 • αν εργάζεται ή όχι ο δικαιούχος και
 • αν λαμβάνει δική του σύνταξη ή όχι.

 2.Εκκαθαριστικό εφορίας.

3.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (από Δήμο, ΚΕΠ ή gov.gr).

Υποβάλλονται με συστημένη επιστολή:

Προς τον eΕΦΚΑ – ΕΤΕΑΕΠ (π.ΟΤΕ)

Ακαδημίας 58,  τκ 10679, Αθήνα 

ή  στο email:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.       

 

 

Σημείωση:  

Τόσο για την Κύρια όσο και για την Επικουρική Σύνταξη, μετά την παρέλευση της τριετίας, περι­κόπτεται το 50% από τις συντάξεις χηρείας, χω­ρίς δικαίωμα επιλογής αν οι συνάδελφοι παίρ­νουν και δική τους σύνταξη.