ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΧΗΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ

           ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΧΗΡΕΙΑΣ

                 

          Σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου δικαιούνται:

 • Ο επιζών σύζυγος/έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης.
 • Τα τέκνα του θανόντος ασφαλισμένου.
 • Ο διαζευγμένος σύζυγος
 • Η σύνταξη χηρείας καταβάλλεται ολόκληρη (δηλαδή το 70%) όταν ο επιζών σύζυγος δεν εργάζεται ή δεν παίρνει δική του σύνταξη, χωρίς να υπάρχουν ηλικιακά όρια. ( Ν.4611/19 άρθρο 19)
 • Εάν ο επιζών σύζυγος εργάζεται ή λαμβάνει δική του σύνταξη, τότε η σύνταξη χηρείας καταβάλλεται ολόκληρη για τα 3 πρώτα χρόνια, αλλά μετά μειώνεται στο μισό (γίνεται 35% της αρχικής), ενώ ταυτόχρονα υπάρχει κατώτατο όριο 384 € εφόσον ο αρχικός δικαιούχος είχε 20 χρόνια ασφάλισης.
 • Δεν γίνεται επανυπολογισμός της σύνταξης κατά τη στιγμή του θανάτου. Οπότε δεν έχει σημασία η ημερομηνία θανάτου και το ποσοστό της σύνταξης χηρείας (70%) υπολογίζεται επί της αρχικής σύνταξης του δικαιούχου ή επί της νέας σύνταξης σε περίπτωση αύξησης αυτής με το νέο ασφαλιστικό (πάνω από 43 συντάξιμα έτη).
 • Δεν χρειάζεται πλέον η υποβολή σχετικής δήλωσης μεταβολής στοιχείων στη ΔΟΥ διότι με την άντληση των στοιχείων των ληξιαρχικών πράξεων θανάτου από το Μητρώο Πολιτών, καταχωρείται αυτόματα η απώλεια ζωής στα προσωπικά στοιχεία του φορολογούμενου στο Φορολογικό Μητρώο.
 • Επιπλέον, με βάση την ημερομηνία απώλειας ζωής, διακόπτονται αυτόματα και οι σχέσεις του θανόντος με άλλα πρόσωπα, που εμφανίζονται στο Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ και ειδικότερα η τυχόν οικογενειακή σχέση γάμου ή συμφώνου συμβίωσης, καθώς και οι σχέσεις εκπροσώπησης άλλου φορολογουμένου, για διευκόλυνση  να γίνεται λήψη  πρόσφατου Ενημερωτικού μηνιαίου φύλου σύνταξης Κύριας και Επικουρικής από τις αντίστοιχες ιστοσελίδες του ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ πριν την αίτηση καταβολής εξόδων κηδείας.
 • Επίσης, πλέον, η σύνταξη εξακολουθεί να καταβάλλεται στα τέκνα και μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους μόνο στην περίπτωση που κατά τον χρόνο του θανάτου του συνταξιούχου ή του ασφαλισμένου είναι άγαμα και ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, εφόσον η ανικανότητά τους επήλθε πριν από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.
 • Εάν ο θανών καταλείπει ένα τέκνο, αυτό λαμβάνει το 25% του ποσού της σύνταξής του. Εάν το τέκνο είναι αμφιπλεύρως ορφανό και δεν δικαιούται σύνταξη από τους δύο γονείς, τότε λαμβάνει ποσοστό 50%. Εάν ο θανών καταλείπει περισσότερα του ενός τέκνα, τότε:
 • Εάν υπάρχει επιζών σύζυγος ή/και διαζευγμένος, στα τέκνα θα επιμεριστεί ισόποσα το ποσοστό σύνταξης που απομένει μετά την αφαίρεση του 70% που δικαιούται ο επιζών/ή και ο διαζευγμένος – δηλαδή στα τέκνα επιμερίζεται το 30%.
 • Ως κατώτατο ποσό σύνταξης λόγω θανάτου ορίζεται το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης, δηλαδή το ποσό των 384 ευρώ. Εάν ο θανών είχε λιγότερα από 20 χρόνια ασφάλισης, το ποσό των 384 ευρώ μειώνεται κατά 1,25% για κάθε έτος που υπολείπεται των 20 και μέχρι τα 15 έτη ασφάλισης. Εάν ο χρόνος ασφάλισης του θανόντος είναι μικρότερος των 15 ετών, χορηγείται ως κατώτατο ποσό τα 360 ευρώ.
 • Για τη χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου, στον διαζευγμένο σύζυγο θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά πέντε προϋποθέσεις, α) να μην έχει τελεστεί άλλος γάμος, β) να είχαν συμπληρωθεί 10 χρόνια έγγαμου βίου, γ) το διαζύγιο να μην οφείλεται σε ισχυρό κλονισμό της έγγαμης συμβίωσης, δ) Ο πρώην σύζυγος, κατά τη στιγμή του θανάτου του, να κατέβαλλε σε αυτόν ή να υποχρεούνταν να του καταβάλει διατροφή βάσει δικαστικής απόφασης και ε) το μέσο μηνιαίο ατομικό φορολογητέο εισόδημα διαζευγμένου επιζώντος συζύγου να μην υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων, δηλαδή τα 720 ευρώ.   

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ

       

    Α. Καταβολή Εξόδων Κηδείας για τα Άμεσα ασφαλισμένα μέλη

     Για άμεσα ασφαλισμένους η διαδικασία καταβολής των εξόδων κηδείας γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από συγγενικό του πρόσωπο με την υποβοήθηση των Γραφείων που αναλαμβάνουν την Τελετή, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά αίτηση στο ΕΦΚΑ.

     Η Πληρωμή εξόδων κηδείας στον δικαιούχο  εδώ ή στο

     https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/plerome-exodon-kedeias

     Θα χρειαστείτε:

 • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet 
 • τον ΑΜΚΑ τού θανόντος
 • τον ΑΦΜ σας
 • Τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) στον οποίο είστε δικαιούχος ή συνδικαιούχος
 • Σε περίπτωση μη ταυτοποίησης, αίτηση εδώ και αποστολή της  με το  ανωτέρω   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.για να γίνει η ταυτοποίηση και η πληρωμή των εξόδων κηδείας.

Με βάση τα στοιχεία της αίτησης αντλείται από το Μητρώο Πολιτών η ληξιαρχική πράξη θανάτου και διασταυρώνονται τα στοιχεία του ηλεκτρονικού τιμολογίου/απόδειξης παροχής υπηρεσιών που έχουν καταχωρηθεί.

Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ του ποσού που έχει καταχωρηθεί από το γραφείο και του ποσού της αίτησης ο δικαιούχος αποστέλλει τα πρωτότυπα παραστατικά στο ΕΦΚΑ στην ανωτέρω διεύθυνση.

 Σε περίπτωση αμφισβήτησης της πράξης που εκδίδεται ηλεκτρονικά, υποβάλλεται ένσταση εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, που αρχίζει από τη συντέλεση της πλήρους, πραγματικής ή τεκμαιρόμενης, γνώσης της απόφασης ενώπιον του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4387/2016 όπως ισχύει.

Θυμίζουμε ότι το ποσό που χορηγείται για τα άμεσα μέλη είναι μέχρι 1742,40€ και πρέπει να αναγράφεται στο πρωτότυπο τιμολόγιο και στις αποδείξεις δαπανών για λογαριασμό του ατόμου που αναγράφεται στο τιμολόγιο. Αν το ποσό αυτό είναι μικρότερο,  με την ηλεκτρονική διαδικασία χορηγείται μόνο το ποσό που αναγράφεται στο τιμολόγιο και στις αποδείξεις . ‘Ένα σημείο που επίσης πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα, μιας και δεν υπάρχει η ένδειξη στην ηλεκτρονική διαδικασία που να δείχνει το  πρ.ΤΑΠ-ΟΤΕ,  πρέπει να σημειωθεί η ένδειξη : «Καμία από τα παραπάνω»

   Σε περίπτωση που ο αιτών δικαιούται τα έξοδα κηδείας από δύο τέως Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, καταβάλλεται το υψηλότερο από τα ποσά που δικαιούται, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από την κείμενη νομοθεσία οπότε το ποσό επιμερίζεται μεταξύ των τ. φορέων κατά τις κείμενες διατάξεις και αποτυπώνεται αναλυτικά στην απόφαση.

Επίσης παρέχεται  η δυνατότητα  της υποβολής και διεκπεραίωσης της αίτησης αποζημίωσης εξόδων κηδείας σε περίπτωση θανάτου άμεσα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και ειδικότερα σε αυτούς που κατοικούν σε περιοχές μακριά από τα υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ.

Επισημαίνεται ότι κατά τις περιπτώσεις που λόγω ειδικών περιστάσεων ή λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων και πολιτιστικών χαρακτηριστικών δεν γίνεται χρήση γραφείου τελετών, η αίτηση δεν θα γίνεται ηλεκτρονικά από τον υπάλληλο του ΚΕΠ αλλά μπορεί να παραλαμβάνεται χειρόγραφη αίτηση μέσω των ΚΕΠ που στη συνέχεια θα διαβιβάζεται στο αρμόδιο υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας του δικαιούχου.

Στις περιπτώσεις χειρόγραφης υποβολής αίτησης επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την κείμενη νομοθεσία (πρωτότυπο τιμολόγιο, αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, ληξιαρχική πράξη θανάτου, φωτοτυπία ταυτότητας κ.ά). 

   Β.  Καταβολή Εξόδων Κηδείας για τα Έμμεσα ασφαλισμένα μέλη

Για τα έμμεσα μέλη η χορήγηση των εξόδων Κηδείας γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως γινόταν και παλιότερα. Το ποσό που χορηγείται για τα έμμεσα μέλη είναι 871,20€.

Για έμμεσα ασφαλισμένα μέλη η διαδικασία καταβολής των εξόδων κηδείας δεν γίνεται ηλεκτρονικά αλλά ο/ η συνάδελφος που έχει ασφαλισμένο το έμμεσο μέλος, αποστέλλει με συστημένη επιστολή στο ΕΦΚΑ (τ. ΤΑΥΤΕΚΩ) και στη Δ/νση,

Προς  ΕΦΚΑ (τ. ΤΑΥΤΕΚΩ)

Δ/νση Παροχών & Υγείας

Β’ Τμήμα Εξόδων Κηδείας 

Πατησίων 54, Τ.Κ 10682, ΑΘΗΝΑ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ.: +30 210 8808786

 

τα παρακάτω Δικαιολογητικά:

α.  Πρωτότυπο Τιμολόγιο Γραφείου Τελετών & αποδείξεις δαπανών για λογαριασμό του ατόμου που αναγράφεται στο τιμολόγιο (ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΟ)

β.  Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

γ.  Φωτοαντίγραφο αστυν. Ταυτότητας (μπρός – πίσω) δικαιούχου

δ.  Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599) του δικαιούχου ότι δεν δικαιούται (ή δικαιούται) παροχή εξόδων και από άλλο φορέα, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή ή το gov.gr

ε.  Εκκαθαριστικό Εφορίας του θανόντος έμμεσου μέλους

στ. ΙΒΑΝ Λογ. Τραπέζης για την καταβολή των εξόδων κηδείας.

ζ. Απλή αίτηση με τα προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου και με αίτημα της χορήγησης των εξόδων κηδείας    Εδώ

 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

Για διακοπή σύνταξης λόγω θανάτου, καταθέτετε τη Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου μαζί με την αίτηση διακοπής λόγω θανάτου στο τοπικό υποκατάστημα του τόπου κατοικίας σας, όπου και την πρωτοκολείτε. Η αίτηση διακοπής προς τον ΕΦΚΑ, που η διαχείρησή της θα γίνει στην Δ/νση Εκ. Πληρωμών στην Αθήνα, θα απευθύνεται:

                       Προς  ΕΦΚΑ (Συνταξιούχος π. ΤΑΠ – ΟΤΕ)

                             Δ/νση Εκκαθαρ. Πληρ. Συντάξεων

                             Πατησίων 12, ΤΚ. 10677, ΑΘΗΝΑ 

                                              ή

η παραπάνω αίτηση διακοπής μαζί με τη Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου μπορεί να αποστέλλονται και μέσω e-mail, στο:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΧΗΡΕΙΑΣ

 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

 

ΕΦΚΑ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

Τμήμα Απονομής Συντάξεων (π.ΤΑΠ-ΟΤΕ)

ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 16   ΟΜΟΝΟΙΑ

Τ.Κ. 10431 ΑΘΗΝΑ

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

      Α. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Διαγραφή λόγω θανάτου

      Η Αίτηση Διαγραφής και η ληξιαρχική πράξη θανάτου υποβάλονται στο τοπικό υποκαταστημα ΕΦΚΑ της περιοχής σας

 

     Β. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Μεταβίβαση κύριας συνάξης (υποβάλεται ηλεκτρονικά)  στον e-ΕΦΚΑ εδώ ή στο

      https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/metabibase-kurias-suntaxes-logo-thanatou-asphalismenou

     με τον ΑΜΚΑ και τους κωδικούς TAXISnet του/ της δικαιούχου.

     Μετά την επιτυχή της υποβολή ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ της μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά  αποστέλλονται με συστημένη επιστολή  στην παραπάνω διεύθυνση.

          Δικαιολογητικά:

α.  Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

β.  Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών από δήμο ή Κ.Ε.Π), καλό είναι  να εκδοθεί πριν την υποβολή της αίτησης, ώστε να την δει το σύστημα .

γ.  Φωτοαντίγραφο αστυν. Ταυτότητας (μπρός – πίσω) δικαιούχου

δ.  ΙΒΑΝ Λογ. Τραπέζης με πρώτο όνομα της ή του δικαιούχου

ε.  Εκκαθαριστικό Εφορίας

στ. Υπεύθυνη δήλωση αν η/ ο δικαιούχος λαμβάνει ή δεν λαμβάνει δική της/ του σύνταξη ή αν εργάζεται.

ζ. Απλή αίτηση της/ του δικαιούχου για τη χορήγηση Κύριας Σύνταξης μεταβίβασης με τα προσωπικά στοιχεία, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Δ/νση, τηλέφωνα, e-mail αν υπάρχει.

ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

ETEAEΠ

Δ’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

A’ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΑΠ ΟΤΕ

Ακαδημίας 58   ΤΚ 10679 Αθήνα

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

   

      1. ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

Για διακοπή της επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου, στέλνετε τη  Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου μαζί με μια απλή αίτηση διακοπής της επικουρικής σύνταξης, στο παρακάτω e-mail:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

      2. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

Η μεταβίβαση Επικουρικής Σύνταξης λόγω θανάτου (χηρείας) γίνεται πλέον  με ηλεκτρονικό αίτημα και καταργείται η υποχρέωση επίσκεψης στις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και η χειρόγραφη υποβολή αίτησης.

Εφόσον απαιτηθεί, η αρμόδια υπηρεσιακή δομή θα επικοινωνεί κατά περίπτωση με τον αιτούντα, για τις τυχόν ελλείψεις που διαπιστώνονται. Από την στιγμή που η κύρια σύνταξη έχει εκδοθεί (μεταβιβασθεί) - η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της επικουρικής - ο χρόνος αναμονής για την απονομή της επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου περιορίζεται στους 2-3 μήνες.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Αίτηση μεταβίβασης επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου» ο χρήστης εισέρχεται  μέσω του διαδικτυακού τόπου του  e -ΕΦΚΑ και ακολουθεί την διαδρομή Ηλεκτρονικές υπηρεσίες > Συνταξιούχοι > ηλεκτρονική υποβολή Αίτησης συνταξιοδότησης ή πατήστε εδώ   

Υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση μέσω του e-ΕΦΚΑ στο efka.gov.gr , με τον ΑΜΚΑ και τους κωδικούς TAXISnet του/ της δικαιούχου. Εκτυπώνετε το βεβαιωτικό με τον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής και τίποτα άλλο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν εκδοθεί η Κύρια Σύνταξη Χηρείας πρέπει οπωσδήποτε να σταλεί ένα αντίγραφο της απόφασης της Κύριας Σύνταξης Χηρείας στο επικουρικό του ΟΤΕ (ΤΕΑΠ-ΟΤΕ), για να προχωρήσει η έκδοση και της επικουρικής σύνταξης, στο e-mail:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ 3ΕΤΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΗΡΕΙΑΣ

Με την συμπλήρωση 3ετίας από το θάνατο, ο/η δικαιούχος κύριας σύνταξης χηρείας πρέπει να καταθέσει στο τοπικό υποκατάστημα του ΕΦΚΑ (πρ. ΙΚΑ) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α.  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

β.  Εκκαθαριστικό Εφορίας

γ.  Υπεύθυνη Δήλωση Εδώ, αν ο/ η δικαιούχος λαμβάνει ή δεν λαμβάνει δική της/ του σύνταξη ή αν εργάζεται.

 ηλεκτρονικό ραντεβού  Εδώ

 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ 3ΕΤΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΗΡΕΙΑΣ

Δύο μήνες πριν την συμπλήρωση της 3ετίας από το θάνατο, η/ ο δικαιούχος επικουρικής σύνταξης πρέπει να αποστείλει στο επικουρικό ταμείο του ΟΤΕ (ΤΕΑΠ-ΟΤΕ), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α.  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

β.  Εκκαθαριστικό Εφορίας

γ.  Υπεύθυνη Δήλωση του ατόμου που λαμβάνει την επι­κουρική σύνταξη  Εδώ , θεωρημένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία  όπου αναφέρεται ότι λαμβάνει ή δεν λαμβάνει δική της/ του επικουρική σύνταξη ή αν εργάζεται.

Τα Δικαιολογητικά αποστέλλονται:  στο e-mail:     Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 ή

 Προς  ΕΦΚΑ (τ. ΕΤΕΑ-ΕΠ)

πρ. Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης ΟΤΕ

Ακαδημίας 58, Τ.Κ 10679, ΑΘΗΝΑ

με συστημένη επιστολή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1:

Το Οικογενειακό Επίδομα στην Επικουρική Σύνταξη παραμένει σταθερό, όπως χορηγήθηκε εξ’ αρχής, ανεξαρτήτως των οικογενειακών μεταβολών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2:

Τόσο για την Κύρια όσο και για την Επικουρική Σύνταξη, μετά την παρέλευση της τριετίας, περι­κόπτεται το 50% από τις συντάξεις χηρείας, χω­ρίς δικαίωμα επιλογής αν οι συνάδελφοι παίρ­νουν και δική τους σύνταξη.