ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2021 Εδώ

 
 

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται με συστημένη επιστολή και με επίσημη θεώρηση των υπογραφών στην διεύθυνση

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕ ΔΙΟΙΚ. ΜΕΓΑΡΟ Ο.Τ.Ε. ΚΗΦΗΣΙΑΣ 99 – 15124 ΜΑΡΟΥΣΙ

 

ΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ Λήψη

ΑΙΤΗΣΗ-ΕΞOΦΛΗΣΗΣ-ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΝΕΟΤΗΤΑΣ Λήψη