ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

 

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται με συστημένη επιστολή και με επίσημη θεώρηση των υπογραφών στην διεύθυνση

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕ ΔΙΟΙΚ. ΜΕΓΑΡΟ Ο.Τ.Ε. ΚΗΦΗΣΙΑΣ 99 – 15124 ΜΑΡΟΥΣΙ

 

ΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ Λήψη

ΑΙΤΗΣΗ-ΕΞOΦΛΗΣΗΣ-ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΝΕΟΤΗΤΑΣ Λήψη