ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Πληροφορούμε τα μέλη μας ότι για την ανανέωση – θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας για τα προστατευόμενα μέλη - συζύγους

έχει δοθεί ΠΑΡΑΤΑΣΗ ενός έτους δηλαδή εως 29/2/2020

και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να γίνει καμία νέα θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας