Αναδρομικά Κληρονομιάς

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

        Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν έως τις 17/12/2020.

 1. Συμπληρώνονται από τους δικαιούχους, όλα τα στοιχεία που ζητά η αίτηση και οι τραπεζικοί λογαριασμοί (ΙΒΑΝ) στους οποίους θα κατατεθούν τα αναλογούντα ποσά.
 1. Με ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, θα δεσμεύονται οι αιτούντες ότι κατέχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά, όπως:
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 • Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών.
 • Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης  διαθήκης, (μόνο όταν δεν υπάρχει διαθήκη).
 • Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς.

Αν μετά από τον δειγματοληπτικό έλεγχο, αναζητηθούν (με αποστολή σχετικού e-mail του ΕΦΚΑ) τα σχετικά δικαιολογητικά, θα πρέπει να προσκομισθούν στο τοπικό υποκατάστημα του ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ).

Ο σχεδιασμός και η Κυβερνητική δέσμευση είναι, αυτά τα αναδρομικά να καταβληθούν εως το τέλος ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, πιθανόν με την καταβολή των Συντάξεων ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ και θα κατανεμηθούν αναλογικά στους νόμιμους κληρονόμους.

Αναλυτικά η διαδικασία της αίτησης

Κάθε ενήλικος κληρονόμος θα πρέπει να υποβάλλει μια αίτηση. Για ανήλικους κληρονόμους την αίτηση θα υποβάλλει ο νόμιμος κηδεμόνας τους.
Η διαδικασία της υποβολής στην ηλεκτρονική υπηρεσία γίνεται σε δύο στάδια:

Στο πρώτο στάδιο  οι δικαιούχοι κληρονόμοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά  την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση με όλα τα αναγκαία στοιχεία μέχρι 17/12/2020. Εφόσον διαθέτουν τα ζητούμενα πιστοποιητικά  τα επισυνάπτουν ταυτόχρονα στην αίτησή τους.

Εφόσον δεν διαθέτουν τα ζητούμενα πιστοποιητικά θα πρέπει μέχρι 28/2/2021 να επανέλθουν στην υπηρεσία και να επισυνάψουν στην αίτηση/υπεύθυνη δήλωση τα ζητούμενα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.  

Ειδικότερα ζητούνται από τους κληρονόμους να επισυνάψουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

 • Πιστοποιητικό περί μη Αποποίησης Κληρονομιάς. Για την έκδοση του πιστοποιητικού μπορείτε να υποβάλλετε σχετικό αίτημα εδώ
 • Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης Διαθήκης. Απαιτείται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει δημοσιευμένη διαθήκη. Για την έκδοση του πιστοποιητικού μπορείτε να υποβάλλετε σχετικό αίτημα εδώ
 • Πιστοποιητικό Πλησιεστέρων Συγγενών. Για την έκδοση του πιστοποιητικού μπορείτε να υποβάλλετε σχετικό αίτημα εδώ

Είσοδος στα «Αναδρομικά Κληρονόμων»

O χρήστης θα πρέπει να μεταβεί στον σύνδεσμο https://apps.ika.gr/clhierretamount/

Ανακατευθύνεται αυτόματα στην ιστοσελίδα του gov.gr για να προχωρήσει σε πιστοποίηση μέσω του λογαριασμού TAXISnet που διαθέτει.

Στη συνέχεια, συμπληρώνει τους προσωπικούς του κωδικούς TaxisNet για να γίνει η πιστοποίηση και επιλέγει «Σύνδεση».

Ακολούθως θα πρέπει να εξουσιοδοτήσει το σύστημα, ώστε να έχει πρόσβαση στα στοιχεία του που τηρούνται στην ΑΑΔΕ. Η εξουσιοδότηση δίδεται με το πάτημα πάνω στο σχετικό πεδίο.

Ελέγχει αν το Α.Φ.Μ. που εμφανίζεται στη οθόνη είναι το σωστό (αν δηλαδή ταυτίζεται με το Α.Φ.Μ. του χρήστη) και επιλέγει «Είσοδος».

Την πρώτη φορά που συνδέεται ο χρήστης, μεταφέρεται αυτόματα στην οθόνη «Ο λογαριασμός μου – Τα Στοιχεία μου» και καλείται να συμπληρώσει όλα τα
απαιτούμενα στοιχεία που δεν έχουν προ-συμπληρωθεί.

αιτηση

Πιο συγκεκριμένα:

 •  Επώνυμο – Προσυμπληρώνεται από τα στοιχεία που επιστρέφονται από την ΑΑΔΕ και δεν τροποποιείται
 • Όνομα – Προσυμπληρώνεται από τα στοιχεία που επιστρέφονται από την ΑΑΔΕ και δεν τροποποιείται
 • Πατρώνυμο – Προσυμπληρώνεται από τα στοιχεία που επιστρέφονται από την ΑΑΔΕ και δεν τροποποιείται
 • ΑΦΜ – Προσυμπληρώνεται από τα στοιχεία που επιστρέφονται από την ΑΑΔΕ και δεν τροποποιείται
 • ΑΜΚΑ – Προσυμπληρώνεται από τα στοιχεία που επιστρέφονται από την ΑΑΔΕ και δεν τροποποιείται
 • Ημερομηνία Γέννησης – Προσυμπληρώνεται από τα στοιχεία που επιστρέφονται από την ΑΑΔΕ και δεν τροποποιείται
 • Στοιχεία Επικοινωνίας – Ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει όσα από τα στοιχεία που δεν έρχονται προ-συμπληρωμένα

- Διεύθυνση
- Δήμος
- ΤΚ
- Email
- Κινητό Τηλέφωνο

 • Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού – Ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει την επιθυμητή Τράπεζα και τον αριθμό ΙΒΑΝ.

Αφού συμπληρώσει τα τραπεζικά του στοιχεία ο αιτών πατάει «Αποθήκευση» προκειμένου να προχωρήσει στο επόμενο βήμα που είναι η δημιουργία της αίτησης.